KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ 
GELİR ÖDENEK CETVELİ (Teklif)
 
 
Ekonomik
Sınıflandırma
Açıklama 2016 Yılı
​(Ödenek TL)
01 Vergi Gelirleri 110.000,00
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
 10.230.000,00
05 Diğer Gelirler 64.660.000,00
  TOPLAM 75.000.000,00
 
 
 GİDER FONKSİYONEL EKONOMİK CETVELİ
 
Kod ve
Açıklama
01 02 03 04 05 06 07 08 09 TOPLAM
Personel Giderleri Sosyal Güvenlik
Kurumlarına
​Devlet Primi
​Giderleri
Mal ve Hizmet
​Alımı Giderleri
Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler
01 Genel Kamu Hizmetleri 11.175.935,08 1.618.768,24 18.826.570,68 455.000,00 5.005.426,00 3.274.100,00 3.274.100,00   3.750.000,00 44.756.000,00
02 Savunma Hizmetleri     535.000,00     150.000,00       685.000,00
03 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri            2,00       2,00
04 Ekonomik İşler ve Hizmetler      6,00     1,00       7,00
05 Çevre Koruma Hizmetleri                    
06 İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri     662.002,00 690.000,00   16.202.977,00       17.554.979,00
07 Sağlık Hizmetleri           4,00       4,00
08 Dinlenme Kültür ce Din Hizmetleri     4,00     2,00       6,00
09 Eğitim Hizmetleri     3.004.000,00     9.000.000,00       12.004.000,00
10 Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri     1,00     1,00       2,00
TOPLAM 11.175.935,08 1.618.768,24 23.027.583,68 1.145.000,00 5.005.426,00 28.627.087,00 650.200,00   3.750.000,00 75.000.000,00