Kastamonu İl Encümeni Başkanlığı'ndan
 

İl Özel İdaresi Envanterinde Bulunan Servis Dışı Tutulan İş Makinalarının Satışı Yapılacaktır

             
1-İl Özel İdaresi makine parkında bulunan, ekonomik ömrünü doldurduğu için servis dışı tutulan, muhammen bedelleri, ihale saatleri ve ayrıntılı bilgileri tabloda yer alan araçların satılması işi; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ayrı ayrı satışı yapılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır.
 
2-Tablo 
 
SATIŞI YAPILACAK OLAN ARAÇLAR / 2018
 
 
S.N
CİNSİ  MARKASI MODELİ
K.SİCİL NO
PLAKA
MUHAMMEN      BEDELİ
GEÇİCİ TEMİNATI
İHALE SAATİ
 
1
DAMPERLİ KAMYON MERCEDES - 1979
76-10003
37 AS 505
5.000,00 TL
150.00 TL
11:00
 
2
DAMPERLİ KAMYON MERCEDES - 1979
79-10005
37 DA 132
5.000,00 TL
150.00 TL
11:05
 
3
DAMPERLİ KAMYON MERCEDES - 1979
79- 10006
37 DC 868
5.000,00 TL
150.00 TL
11:10
 
4
DAMPERLİ KAMYON MERCEDES - 1979
79- 10012
37 DA 151
5.000,00 TL
150.00 TL
11:15
 
5
DAMPERLİ KAMYON MERCEDES - 1979
79- 10013
37 DA 154
5.000,00 TL
150.00 TL
11:20
 
6
DAMPERLİ KAMYON MERCEDES - 1979
79- 10018
37 DA 181
5.000,00 TL
150.00 TL
11:25
 
7
DAMPERLİ KAMYON MERCEDES - 1979
79- 10020
37 DA 186
5.000,00 TL
150.00 TL
11:30
 
8
DAMPERLİ KAMYON MERCEDES - 1979
79- 10022
37 DA 232
5.000,00 TL
150.00 TL
11:35
 
9
DAMPERLİ KAMYON MERCEDES - 2000
00-10074
37 PD 959
40.000,00 TL
1.200,00 TL
11:40
 
10
TANKER               FORD - 1979
79-17001
37 DD 193
7.500,00 TL
225.00 TL
11:45
 
11
TANKER               FORD - 1979
91-17003
37 DK 505
7.500,00 TL
225.00 TL
11:50
 
12
AMBULANS         FORD - 2003
 
37 DR 533
10.000,00 TL
300.00 TL
11:55
 
 
 
3-İhale 03.07.2018 Salı günü yukarıdaki ekli tabloda belirtilen saatler arasında İl Özel İdaresi Hizmet Binası İl Genel Meclisi toplantı salonunda yapılacaktır.
 
 
4-İhale şartnamesi ile diğer evraklar İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğü’nden mesai bitimine kadar ücretsiz olarak temin edilebilir.
 
 
5-İhaleye katılmak isteyenlerin;
a)Yerleşim yeri belgesi,
b)2018 yılına ait noter tasdikli imza sirküsü,
c)Vekaleten katılanlar için 2018 yılına ait noter tasdikli vekaletname,
d)İhaleye ortak olarak katılacakların 2018 yılına ait noter tasdikli ortaklık sözleşmesi.
e)İhaleye katılacak şirketlerin, şirketliğini gösteren Ticaret Sicil Kaydı Belgesi aslı veya 2018 yılına ait noter tasdikli sureti.                      
f)Kastamonu İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığı adına alınmış yukarıda belirlenen teminat mektubu veya alındı makbuzu ve istenilen diğer evraklar ile birlikte 03.07.2018 tarihi saat 10:45’e kadar İl Özel İdaresi Hizmet Binası İl Genel Meclisi toplantı salonunda Komisyon Başkanlığına vereceklerdir.
 
 
6-İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 
 
7-Postadaki gecikmeler, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.
 
 
İlan olunur.