Kastamonu İl Encümeni Başkanlığı'ndan
 
İl Özel İdaresi Envanterinde Bulunan Servis Dışı Tutulan Yardımcı İş Ekipmanlarının Satışı Yapılacaktır.
 
1- İl Özel İdaresi makine parkında bulunan, ekonomik ömrünü doldurduğu için servis dışı tutulan, muhammen bedelleri, ihale saatleri ve ayrıntılı bilgileri tabloda yer alan yardımcı iş ekipmanlarının satılması işi; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ayrı ayrı satışı yapılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır.
 
2- 
SATIŞI YAPILACAK OLAN YARDIMCI İŞ EKİPMANLARI
 
 
S.N.
CİNSİ MARKASI MODELİ
K.SİCİL NO
PLAKA
MUHAMMEN BEDELİ
GEÇİCİ TEMİNATI
İHALE SAATİ
 
1
SEYYAR KOMPRESÖR-KOMATSU-1979
79-50002
 
10.000,00 TL
300,00 TL
11:00
 
2
SEYYAR KOMPRESÖR-KOMSAN-1994
94-50008
 
10.000,00 TL
300,00 TL
11:10
 
3
TEMEL SONDAJ MAKİNESİ-BMC-1975
75-59002
 
10.000,00 TL
300,00 TL
11:20
 
4
TREYLER SELESİ-BORONKAY-1986
86-80002
37 DV 046
15.000,00 TL
450,00 TL
11:30
 
5
TREYLER SELESİ-AKSOYLU-1988
88-80003
37 DS 663
12.000,00 TL
360,00 TL
11:40
 
6
SEYYAR TUVALET-3 ADET
 
 
1.500,00 TL
45,00 TL
11:50
 
7
DÖKÜM KAYNAK MAKİNESİ
 
 
1.000,00 TL
30,00 TL
12:00
 
8
DEMİR KESME DAİRE TESTERESİ
 
 
500,00 TL
15,00 TL
12:10
 
9
100 LÜK ŞERİT VE ARABASI
DMBRS1-807
 
500,00 TL
15,00 TL
12:20
 
10
14041 AMPER DEĞERİNDE AKÜ-112 ADET
 
 
14.000,00 TL
420,00 TL
12:30
 
11
KEÇİ AYAĞI SİLİNDİR-3 ADET
 
 
10.000,00 TL
300,00 TL
12:40
 
 
 
 
3- İhale 21.05.2019 Salı günü yukarıdaki ekli tabloda belirtilen saatler arasında İl Özel İdaresi Hizmet Binası İl Genel Meclisi toplantı salonunda yapılacaktır.                             

    
4- İhale şartnamesi ve diğer evraklar İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünden mesai bitimine kadar ücretsiz olarak temin edilebilir.
 
5- İhaleye katılmak isteyenlerin;
a) Yerleşim yeri belgesi,(İkametgah)
b) 2019 yılına ait noter tasdikli imza sirküsü,
c) Vekaleten katılanlar için 2019 yılına ait noter tasdikli vekaletname,
d) İhaleye ortak olarak katılacakların 2019 yılına ait noter tasdikli ortaklık sözleşmesi.
e) İhaleye katılacak şirketlerin, şirketliğini gösteren Ticaret Sicil Kaydı Belgesi aslı veya 2019 yılına ait noter tasdikli sureti.
f) Kastamonu İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığı adına alınmış yukarıda belirlenen teminat mektubu veya alındı makbuzu ve istenilen diğer evraklar ile birlikte 20.05.2019 tarihi saat 17:30 mesai bitimine kadar İl Özel İdaresi Hizmet Binası İl Genel Meclisi toplantı salonunda Komisyon Başkanlığına vereceklerdir.

6- İdare, ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

7- Postadaki gecikmeler, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

İlan olunur.