Kastamonu İl Encümeni Başkanlığı'ndan
 

İl Özel İdaresi Envanterinde Bulunan Servis Dışı Tutulan Binek Oto ve İş Makinalarının Satışı Yapılacaktır

             
1-İl Özel İdaresi makine parkında bulunan, ekonomik ömrünü doldurduğu için servis dışı tutulan, muhammen bedelleri, ihale saatleri ve ayrıntılı bilgileri tabloda yer alan araçların satılması işi; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ayrı ayrı satışı yapılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır. 
 
2-
SATIŞI YAPILACAK OLAN BİNEK OTOMOBİLLER
 
 
S.N.
CİNSİ MARKASI MODELİ
K.SİCİL NO
PLAKA
MUHAMMEN BEDELİ
GEÇİCİ TEMİNATI
İHALE SAATİ
 
1
RENAULT STW /R-1339 - 1991
91-00009
37 EA 923
5.000,00 TL
150,00 TL
11:00
 
2
RENAULT GTL9 /L-423 - 1986
86-00018
37 DS 630
6.500,00 TL
195,00 TL
11:10
 
3
MİTSUBİSHİ-JEEP -PAJERO-1987
87-01003
37 DT 888
17.000,00 TL
510,00 TL
11:20
 
4
NİSSAN- PİCK-UP-ÇİFT KABİN -1996
96-07016
37 EE 817
8.000,00 TL
240,00 TL
11:30

 
 

 
SATIŞI YAPILACAK OLAN İŞ MAKİNELERİ
 
 
S.N.
CİNSİ MARKASI MODELİ
K.SİCİL NO
PLAKA
MUHAMMEN BEDELİ
GEÇİCİ TEMİNATI
İHALE SAATİ
 
1
DAMPERLİ KAMYON-MERCEDES-1979
79-10014
37 DA 157
6.000,00 TL
180,00 TL
11:40
 
2
DAMPERLİ KAMYON-MERCEDES-1979
79-10015
37 DA 158
6.000,00 TL
180,00 TL
11:50
 
3
DAMPERLİ KAMYON-MERCEDES-1979
79-10021
37 DA 187
6.000,00 TL
180,00 TL
12.00
 
4
DAMPERLİ KAMYON-FATİH-1998
98-10050
37 AN 910
33.000,00 TL
990,00 TL
12:10
 
5
DAMPERLİ KAMYON-FATİH-1996
96-10056
37 EL 269
31.000,00 TL
930,00 TL
12:20
 
6
DAMPERLİ KAMYON- FATİH-1996
96-10060
37 EL 665
20.000,00 TL
600,00 TL
12.30
 
7
DAMPERLİ KAMYON- FATİH-1994
94-10086
37 BB 470
28.000,00 TL
840,00 TL
12:40
 
8
KASALI KAMYON-BMC-1977
77-12002
37 AT 581
15.000,00 TL
450,00 TL
12:50
 
9
YAPIM DİSTRİBÜTÖRÜ-FATİH-1996
96-61002
37 EL 302
90.000,00 TL
2.700,00 TL
13:00
 
10
DOZER-CATERPILLER--1986
86-25007
 
26.000,00 TL
780,00 TL
13:10
 
11
DOZER-CATERPILLER--1986
86-25008
 
27.500,00 TL
825,00 TL
13:20
 
12
YAPIM GREYDER-KOMATSU-GD-655-A 12-86
86-21002
 
30.000,00 TL
900,00 TL
13:30
 

3-İhale 11.06.2019 Salı günü yukarıdaki ekli tabloda belirtilen saatler arasında İl Özel İdaresi Hizmet Binası İl Genel Meclisi toplantı salonunda yapılacaktır.
 
4-İhale şartnamesi ile diğer evraklar İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğü’nden mesai bitimine kadar ücretsiz olarak temin edilebilir.
 
5-İhaleye katılmak isteyenlerin;
a) Yerleşim yeri belgesi,
b) 2019 yılına ait noter tasdikli imza sirküsü,
c) Vekaleten katılanlar için 2019 yılına ait noter tasdikli vekaletname,
d) İhaleye ortak olarak katılacakların 2019 yılına ait noter tasdikli ortaklık sözleşmesi.
e) İhaleye katılacak şirketlerin, şirketliğini gösteren Ticaret Sicil Kaydı Belgesi aslı veya 2019 yılına ait noter tasdikli sureti.                      
f) Kastamonu İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığı adına alınmış yukarıda belirlenen teminat mektubu veya alındı makbuzu ve istenilen diğer evraklar ile birlikte 10.06.2019 tarihi saat 17:30 mesai bitimine kadar İl Özel İdaresi Hizmet Binası İl Genel Meclisi toplantı salonunda Komisyon Başkanlığına vereceklerdir.

 
6-İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 
7-Postadaki gecikmeler, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.
 
İlan olunur.