İlan Metni
 
İlimiz Taşköprü İlçesine bağlı Alatarla Köyü genelinde yapılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı İl Genel Meclisi’nin 22.04.2019 gün ve 99 sayılı kararı ile, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı da İl Genel Meclisi’nin 22.04.2019 gün ve 100 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Kastamonu İl Özel İdaresi hizmet binasında 07.05.2019 ve 05.06.2019 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile askıya çıkartılmıştır.

Söz konusu planlara itirazı olanların süresi içerisinde ilgili kuruma müracaat etmeleri ilanen duyurulur.