İlan Metni
 
İlimiz Merkez İlçesi Aşağıelyakut Köyü sınırları içerisinde yer alan 969 Parsel No.lu taşınmaz üzerinde  ‘Akaryakıt ve Servis İstasyonu ’ kurulması amacı ile  hazırlatılan NİP-23448 PİN no.lu 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı , İl Genel Meclisi’nin 08.06.2017 tarih ve 55sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Kastamonu İl Özel İdaresi Hizmet Binası’nda 27.03.2017 ile 27.04.2017 tarihleri arasında askıya çıkartılmıştır. Söz konusu planlara itirazı olanların süresi içerisinde ilgili kuruma müracaat etmeleri ilanen duyurulur.
 
Söz konusu planlara itirazı olanların süresi içerisinde ilgili kuruma müracaat etmeleri ilanen duyurulur.