İlan Metni
 
İlimiz Merkez İlçesi A.Elyakuut Köyü sınırları içerisinde yer alan 969 Parsel No.lu taşınmaz üzerinde yer alan ‘Akaryakıt ve Servis İstasyonu Tesisi’ için hazırlatılan UİP-23450PIN no.lu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İl Genel Meclisi’nin 08.03.2017 tarih ve 56 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Kastamonu İl Özel İdaresi Hizmet Binası’nda 27.03.2017 ile 27.04.2017 tarihleri arasında askıya çıkartılmıştır.
 
 
Söz konusu planlara itirazı olanların süresi içerisinde ilgili kuruma müracaat etmeleri ilanen duyurulur.