İlan Metni
 
İlimiz Tosya İlçesine bağlı Zincirlikuyu Köyü sınırları içerisinde yer alan 215 ada 1-2-3 nolu parseller üzerinde Güneş Enerjisi Santrali’ne ilişkin hazırlatılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı İl Genel Meclisi’nin 08.03.2017 gün ve 57 sayılı kararı ile, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İl Genel Meclisi’nin 08.03.2017 gün ve 58 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Kastamonu İl Özel İdaresi hizmet binasında 08.03.2017 ve 10.04.2017 tarihleri arasında askıya çıkartılmıştır.
 
Söz konusu planlara itirazı olanların süresi içerisinde ilgili kuruma müracaat etmeleri ilanen duyurulur.